Čistenie a opravy fasád

Najvýhodnejšie čistenie a opravy fasád v Bratislave

Potrebujete zabezpečiť čistenie a opravy fasád v Bratislave a okolí? Obráťte sa na profesionálov. Naša spoločnosť vám ponúka profesionálne čistenie a opravy fasád za najvýhodnejšie ceny s individuálnym prístupom či zohľadnením vašich požiadaviek. Postaráme sa o rýchle a precízne čistenie a opravy, ktoré prinavrátia vašim fasádam vzhľad ako za nova.

Fasáda chráni objekt voči poveternostným vplyvom a taktiež vytvára patričný vzhľad objektu. Plní funkciu vodotesnosti a tepelnej izolácie. Častokrát pri jej zanedbaní stráca fasáda svoje vlastnosti a funkcie. Pravidelná  a kvalitná starostlivosť je preto nevyhnutná ako pre zachovanie jej vonkajších estetických vlastností, tak aj pre uchovanie funkčných vlastností a dlhoročnú výdrž fasády. Presvedčte sa, že možno aj vašu fasádu ešte nemusíte vymieňať za novú. V mnohých prípadoch totiž postačí jej dôkladné vyčistenie za použitia profesionálnej techniky a špeciálnych prípravkov.

Čo všetko spadá pod čistenie a opravy fasád

Čistenie a opravy fasád zahŕňajú viaceré činnosti. Každá fasáda je iná, má iné vlastnosti či inú mieru poškodenia alebo znečistenia. V našej ponuke služieb nájdete činnosti pre zachovanie jej vzhľadu, ako aj pre obnovenie a prinavrátenie jej stratených vlastností v dôsledku vplyvov počasia, vplyvov z okolia, veku alebo zanedbanej starostlivosti.

Do oblasti čistenia a opráv fasád spadá čistenie fasád vysokotlakovou vodou, opravy poškodených častí fasád, zateplenie fasády na nedostupných plochách, zatesnenie prasklín fasády, ako aj vysokokvalitné nátery fasády. Samozrejmosťou je aj impregnácia fasád, ako napríklad proti náletovým riasam či proti vsiakavosti vody. Obrátiť sa na nás môžete aj s výmenou poškodených klampiarskych segmentov či iných špecifických prác, opráv a čistení vašich fasád.

Máte záujem o naše služby?
Vypíšte kontaktný formulár a získajte nezáväznú cenovú ponuku!

Prinavráťte stratený vzhľad budovám s účinným čistením a opravami fasád

Fasády sú prirodzene vystavované zmenám počasia a vonkajším vplyvom, ktoré poškodujú ich povrch a majú vplyv aj na ich vzhľad. Prudké slnko znižuje sýtosť ich farieb, vietor ich vysušuje a nadmerný dážď či sneh zas môžu spôsobiť ich vlhnutie. Radi sa postaráme o pravidelné kontroly a čistenia vašich fasád, ktorými dokážete predchádzať ich poškodeniam a strate vonkajších vlastností či farebnosti.

Radi vám poskytneme aj ďalšie nami ponúkané služby, ako napríklad výškové práce, čistenia a opravy dažďových žľabov, sanácie komínov, opravy striech či natieračskéupratovacie práceinštalácie sietí proti vtákom a holubom či upratovacie práce vo výškach. Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať. Sme tu pre vás v Bratislave a okolí, ale aj v Trnavskom, Nitrianskom, Banskobystrickom a Trenčianskom kraji.